English    Australian    American    Italiano    Français    Deutsch    Español    Português    Danske    Nederlands    Svenska    Norske    日本語    한국어   

Wat is uw CO2-voetafdruk?

 

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>40%

RECYCLED PAPIER PAPIERRECYCLING CHEMISCH-VRIJ PROCES GEEN TOEVOEGINGEN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR PROCES PAPIEREN VERPAKKING DRUKINKT ZONDER VERDUNNINGSMIDDEL VERMINDERDE TRANSPORTEMISSIE

Geen “nieuwe” producten

Het productie-proces maximaliseert het hergebruik van papier

Geen zuren of bleekmiddelen

Geen coating-, anti-klont of anti-geurtoevoeg-ingen

Ideaal als
mulch

Recyclebare & biologisch afbreekbare verpakking

Inkt op basis van groente vermindert VOC-emissie en gevaarlijk afval

Laag gewicht per volume betekent een betere transport-efficiëntie

Ons product bevat >99% gerecycled papier (post-consument). Wij gebruiken geen nieuwe materialen in onze producten.

Het recyclen van papier spaart waardevolle ruimte op de vuilnisbelt, het bespaart energie, vermindert vervuiling en gebruikt minder bronnen dan wanneer puur materiaal wordt gebruikt.

Wij gebruiken in ons proces praktisch alleen gerecycled papier.

Het maximaliseren van recycling (en aldus het reducering van de hoeveelheid afval die eindigt op de vuilnisbelt) helpt bij het verminderen van de vraag naar ruimte op de vuilnisbelt, wat het milieu spaart en zorgt voor minder watervervuiling.

Ons gepatenteerde proces is chlorine-vrij. Dit betekent dat het geen bleekmiddel gebruikt.

Bleekmiddelen bevatten chemicaliën die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken en giftige bijproducten kunnen produceren. Deze kunnen mensen, dieren en het milieu negatief beïnvloeden.

Ons product vertrouwt op de natuurlijke opnamekwaliteiten van papier, en gebruikt geen toevoegingen of chemicaliën.

Coating-, anti-klont- en anti- geurtoevoegingen (die slechts geuren maskeren) kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren, omdat deze chemicaliën, allergeen, gassen en vluchtige organische stoffen kunnen creëren.

Na gebruik kan ons product gebruikt worden als mulch in de tuin of het ontbindt milieuvriendelijke op de vuilnisbelt.

Papier is biologisch afbreekbaar door zuurstof en water. Het mulchen van papier (in het bijzonder wanneer gemengd met ander organisch materiaal) helpt bij het reduceren van onkruid en het vasthouden van water. Daarnaast helpt het planten beschermen tegen bevriezing en vermindert het gronderosie.

Onze verpakking is gemaakt van >99% vernieuwbaar papier dat gerecycled kan worden, biologisch afbreekbaar is en kan worden gebruikt als milieuvriendelijke biobrandstof.

Het recyclen van papier spaart waardevolle vuilnisbeltruimte, bespaart energie, gebruikt minder bronnen en vermindert vervuiling. Papieren verpakking kan tevens worden gebruikt in compost.

Wij gebruiken op water gebaseerde inkt voor onze verpakking in plaats van traditionele verdunnings-middelen.

Inkt op basis van verdunningsmiddelen gebruikt petrochemicaliën (olie), wat een hogere uitstoot heeft van vluchtige organische stoffen en gevaarlijk afval produceert. Uitstoot van vluchtige organische stoffen bevat een aantal chemicaliën die op de korte en/of lange termijn een negatief effect kunnen hebben (op mensen, dieren en het milieu)

Onze gerecycled papieren product is lichter dan alternatieven van klei, chemicaliën en hout.

Lichtere producten resulteren in minder benzinegebruik (voor en na aankoop) en minder uitstoot per km (voor en na aankoop